Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako SZČ v dvoch alebo viacerých členských štátoch EU

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Starší vzor

Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne samostatne zárobkovo činnej


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena v celom formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť