Žiadosť o uvoľnenie výplaty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku/starobného dôchodku a jeho zvýšenie.

Starší vzor

Žiadosť o uvoľnenie výplaty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári pribudla veta: Po zániku povinného dôchodkového poistenia je možné požiadať o zvýšenie atď Odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku je možné požiadať o zvýšenie sumy dôchodku ... Pribudla kolónka žiadam uvoľnenie výplaty a nové určenie sumy starobného dôchodku od.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF