Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti (fyzická alebo právnická osoba) je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Lekárenská starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť