Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti (fyzická alebo právnická osoba) je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Lekárenská starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF