Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať: 1. kritériá, 2. rozsah zdravotnej starostlivosti, 3. výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým predpisom, 4. splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené. Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov.

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť