Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať: 1. kritériá, 2. rozsah zdravotnej starostlivosti, 3. výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým predpisom, 4. splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené. Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov.

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF