Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona o DPH

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") uplatňovaná osobou poverenou cestujúcim podľa § 59 ods. 4 písm. c) zákona.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF