Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na vrátenie dane majú nárok podnikatelia z iných členských štátov a podnikatelia z tretích štátov na základe zmlúv o reciprocite vrátenia dane. Podmienkou je, že tieto osoby nie sú registrované za platiteľa dane v tuzemsku, nemajú v tuzemsku založené podnikanie (nemajú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko) a nevykonávajú na území SR žiadne ekonomické aktivity.

Starší vzor

Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF