Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnému zástupcovi

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňový úrad môže daň vrátiť aj prostredníctvom zástupcu zahraničnej osoby, ak zástupca predloží daňovému úradu plno mocenstvo na zastupovanie zahraničnej osoby.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF