Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnému zástupcovi

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňový úrad môže daň vrátiť aj prostredníctvom zástupcu zahraničnej osoby, ak zástupca predloží daňovému úradu plno mocenstvo na zastupovanie zahraničnej osoby.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť