Žiadosť o vrátenie poistného

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, vykázaného na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov/Výkaz poistného a príspevkov, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF