Žiadosť o vrátenie poistného

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, vykázaného na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov/Výkaz poistného a príspevkov, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť