Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár slúži ako doklad preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ.

Starší vzor

Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF