Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) VšZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár slúži ako doklad preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ.

Starší vzor

Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) VšZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny. Zmena veľkosti strany z A4 na A5.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť