Ziadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako doklad preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ.

Starší vzor

Žiadosť o vydanie Európského preukazu zdravotného poistenia Union ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP