Žiadosť o vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

O vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou môže konečný príjemca písomne požiadať miestny príslušný daňový úrad.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF