Žiadosť o vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

O vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou môže konečný príjemca písomne požiadať miestny príslušný daňový úrad.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť