Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností VšZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní je predloženie potvrdenia, že daný uchádzač si plní svoje odvodové povinnosti súvisiace so zdravotným poistením.

Zdroj

Formulár vydává Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť