Žiadosť o vydanie potvrdenia o úhrade poistného na verejné zdravotné poistenie

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní je predloženie potvrdenia, že daný uchádzač si plní svoje odvodové povinnosti súvisiace so zdravotným poistením.

Zdroj

Formulár vydává Union ZP

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť