Žiadosť o vydanie potvrdenia o úhrade poistného na verejné zdravotné poistenie

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní je predloženie potvrdenia, že daný uchádzač si plní svoje odvodové povinnosti súvisiace so zdravotným poistením.

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF