Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky podľa § 51g ods. 2 zákona

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF