Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o., a.s. v zmysle § 54 zák. č. 530/2011 Z. z.

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúží ako žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o., a.s..

Starší vzor

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o. , a.s.


Zdroj

Formulár vydáva Colná správa Vzor formuláru v PDF