Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o., a.s. v zmysle § 54 zák. č. 530/2011 Z. z.

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúží ako žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o., a.s..

Starší vzor

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu s.r.o. , a.s.


Zdroj

Formulár vydává Colná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť