Žiadosť o vydanie povolenia prijať z iného členského štátu v pozastavení dane (príležitostne)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo obsahuje oznámenie o odoslaní mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Colná správa Vzor formuláru v PDF