Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF