Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Podľa platného zákona o sociálnom poistení, už nie je od 1.1.2004 povinnosťou zamestnávateľa vykonávať tzv. predstihové konanie. Všetci poistenci by mali dostávať tzv. výpis ... priamo od ústredia Sociálnej poisťovne.

Zdroj