Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Podľa platného zákona o sociálnom poistení, už nie je od 1.1.2004 povinnosťou zamestnávateľa vykonávať tzv. predstihové konanie. Všetci poistenci by mali dostávať tzv. výpis ... priamo od ústredia Sociálnej poisťovne.

Vzor formuláru v PDF