Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Vzor 23

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len "žiadosť") vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 zákona.

Starší vzor

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo forulári pribudol bod 2. vo vyhlásení a pribudol bod VIII. miesto pre osobitné záznamy zamestnanca.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF