Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ

ŽIA38v17_1

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len "žiadosť") vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 zákona.

Starší vzor

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V I. časti pribyl údaj pre zaškrtnutie "Som poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, ...". V II. časti nelze uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (SDS). Tiež nelze žiadať o zvýšenie základu dane o uplatnené úhrady zdravnotníckeho pracovníka podľa § 52j ods. 4 zákona.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť