Žiadosť o výpis z registra trestov

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo zahraničných vecí SR

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť