Žiadosť o výpis z registra trestov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo zahraničných vecí SR Vzor formuláru v PDF