Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF