Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného členského štátu EÚ

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Osoba vykonávajúca činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť