Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného členského štátu EÚ

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Osoba vykonávajúca činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF