Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

PD A1 „Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa“ vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti po splnení všetkých podmienok vyslania vysielajúcim zamestnávateľom. PD A1 zašle vysielajúcemu zamestnávateľovi poštovou prepravou. Vysielajúci zamestnávateľ odovzdá originál PD A1 vyslanému zamestnancovi, ktorý sa ním preukazuje v prípade kontrol vykonávaných v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Starší vzor

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 pre štátneho zamestnanca


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF