Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (koncesovanej živnosti)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

O ukončení podnikania je potrebné podať oznámenie na príslušnom živnostenskom úrade. Ukončenie podnikania je účinné dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad alebo dňom, ktorý je uvedený v žiadosti a nie je možné ho vziať späť (zrušiť). V žiadosti nie je potrebné uvádzať dôvod rozhodnutia živnosť ukončiť. Za ukončenie ohlasovacej živnosti sa neplatí. V prípade koncesovanej živnosti, je potrebné o jej zrušenie požiadať. Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia sa tiež podáva na príslušnom živnostenskom úrade a je potrebné k nej priložiť kolok.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF