Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený a nebo usmrtený

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť sa týka príplatku k dôchodku pozostalých osôb po politickom väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu trestu.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť