Zjednodušený sprievodný dokument

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zjednodušený dokument je vyžadovaný na účely spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami článku 7 smernice Rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992.

Starší vzor

Zjednodušený sprievodný dokument


Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF