Zjednodušený sprievodný dokument

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zjednodušený dokument je vyžadovaný na účely spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami článku 7 smernice Rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť