Zmluvný prehľad s prílohami

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako zmluvný prehľad medzi veriteľom a dlžníkom.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF