Zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri registrácii alebo zmenách platcu spotrebnej dane.

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF