Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov obsahuje údaje o dotknutých osobách a účelu spracovania.

Vzor formuláru v PDF