Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov obsahuje údaje o dotknutých osobách a účelu spracovania.

Zdroj