Zoznam záväzkov s prílohami

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je náležitosťou pri dlžníckom návrhu. Dlžník je povinný predložiť zoznam záväzkov a majetku do 15 dní od zverejnenia uznesenia o ustanovení predbežného správcu v Obchodnom vestníku.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť