Zoznam záväzkov s prílohami

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo je náležitosťou pri dlžníckom návrhu. Dlžník je povinný predložiť zoznam záväzkov a majetku do 15 dní od zverejnenia uznesenia o ustanovení predbežného správcu v Obchodnom vestníku.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF