Zoznam zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Prevádzkovateľ osobných údajov, ktorý má povinnosť vymenovať zodpovednej osoby, musí evidovať kontaktné údaje zodpovedných osôb, zverejniť ich a oznámiť ich dozornému úradu.

Vzor formuláru v PDF