Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ môže zrušiť prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia napríklad z dôvodu odstúpenia od pracovnej zmluvy, od dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru...

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť