Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ môže zrušiť prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia napríklad z dôvodu odstúpenia od pracovnej zmluvy, od dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru...

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF